Neonka obecná

Neonka obecná

Neonka obecná je pravděpodobně jedna z nejznámějších a možná i nejpopulárnějších rybiček chovaných v našich akváriích. Jedná se o typickou hejnovou rybičku.

Nádrž pro neonky obecné zařizujeme s využitím stejných zásad jako u většiny tetrovitých ryb. Velikost volíme s ohledem na množství chovaných ryb a jak všichni zkušenější akvaristé vědí čím větší tím lepší. Ve větších nádržích se některé začátečnické chyby v údržbě nemusí projevit nutně katastrofou ve formě uhynulých ryb. Držme se trošku zjednodušeného pravidla 1cm velikosti ryby na 1l čistého objemu akvária.

Při nákupu si pořiďme vždy více kusů těchto rybek. Optimální počet je od 8 až 10 kusů v závislosti na velikosti nádrže.

Neonka je typická měkkovodní rybka proto bude nejlépe prospívat v měkké a mírně kyselé vodě. Optimální podmínky jim zajistíme vodou složení: pH 6,8 , dGH do 12°, vhodný je také přídavek rašelinového výluhu. Samozřejmě, že rybky lze chovat i ve vodě tvrdé. Neonka obecná má radši chladnější vodu. Ideální je teplota 21-22°C. Při vyšších teplotách se samičky neplní jikrami, jejich bříška jsou rovná a vzhledem připomínají samečky. Někdy také dojde vlivem vyšší teploty k přezrání jiker a jejich zatvrdnutí. U ryb, které nejsou určeny k reprodukci můžeme teplotu nechat vyšší a to až do 26°C, tyto teploty snáší neonky bez problémů.

Výživovými nároky se neliší od většiny akvarijních ryb. Ráda přijímá všechny druhy planktonu a drobných korýšů. Potravu ji můžeme zpestřit některým živým krmením, které lze chovat v domácích podmínkách. Jedná se například o roupice nebo grindal. Tyto červíky je však třeba podávat opatrně jelikož jsou dosti tuční.