Border kolie

Border kolie

Border kolie je vytrvalý ovčácký pes dobrých proporcí, který byl původně určený především k práci u stáda.

Border kolie je středně velký pes dobrých proporcí, jehož půvab a ladné rysy jsou v harmonii s dostatečnou tělesnou stavbou. Hlava s širokou lebkou má poměrně krátký čenich, který se směrem k nosu zužuje. Nos je černý, u hnědých a čokoládově zbarvených jedinců smí být hnědý. Středně velké oči oválního tvaru jsou uložené daleko od sebe. Mají hnědou barvu, pouze u psů merle zbarvených, mohou být oči modré nebo jedno či obě oči částečně modré. Uši jsou nasazené široko od sebe, jsou středně velké a nesené buď vztyčeně nebo polovztyčeně. Hrudník má hluboký a poměrně široký hrudník a dobře osvalená bedra. Ocas je nasazený nízko, dosahuje minimálně k hleznům, je dobře osrstěný, na konci je mírně zahnutý nahoru. V pohybu může být nesen výše, nikdy však přetočený nad hřbetem.

Uznávají se dvě varianty osrstění: středně dlouhé a krátké. U obou variant je krycí srst hustá a střední textury s měkkou a hustou podsadou, která vytváří výbornou ochranu proti povětrnostním vlivům. U středně dlouhé varianty vytváří bohatá srst hřívu, kalhoty a prapor. V obličejové části, na uších, hrudních končetinách (s výjimkou praporců) a pánevních končetinách od hlezen k zemi má být srst krátká a hladká. Dovoleno je množství barev, přičemž nikdy nemá převládat bílá.

Border kolie je plemeno psa s enormní inteligencí, vyžaduje smysluplnou práci s možností vlastní iniciativy. Vlastnosti border kolií jsou v mnoha smyslech výjimečné. Učí se velmi rychle, vyžaduje ale energické jednání a jasné povely. Protože bývá na jednání svého pána velmi fixovaná, dovede vycítit, co chce a reaguje téměř okamžitě po vyslovení povelu.

Pro svou naprosto neagresivní povahu jsou velmi vhodné k dětem všech věkových kategorií, ovšem pod podmínkou, že border kolii dokážete zajistit dostatek pohybu a činnosti.

Výchova tohoto psa je poměrně náročná a není vhodná pro začátečníka. Při výchově je nutné dbát na důslednost, avšak také je velmi potřebný citlivý přístup. Tento pes se velice rád a dobře učí a svých návyků se v budoucnosti drží, ale nesnese tvrdé a necitlivé zacházení.

 

Zvláštnosti
Border kolie mají dvě typické vlastnosti výrazně je odlišující od ostatních plemen – plíživý pohyb s dopředu vystrčenou, nízko nesenou hlavou a oko, které se fixuje na zvíře při nahánění, při zastavení, při pohybu vpřed, nebo změně místa. Je jediným ovčáckým psem, který stádo nebo jednotlivé zvíře ovlivňuje tímto způsobem. Díky plíživému pohybu může dobře sledovat skákající ovci. Umí také rychle měnit směr. Musí však umět i ovci potrestat, třeba chňapnutím. Měla by to ale dělat jen na povel ovčáka. To, že zvířata fixuje pohledem, jí umožňuje dobře pást nejen ovce, ale i husy a třeba i krávy. Prostě se na zvíře ve svém přikrčeném postoji dívá tak dlouho až se zvíře odvrátí a udělá to, co po něm border kolie chce.